Virtueel kantoor

In het kader van het virtuele kantoor stellen wij u toepassingen ter beschikking, die u hulp bieden, gaande van de registratie van uw kwitanties tot de opstelling en vrijgave van betaalopdrachten. Als mandant van ons maakt u volledig volgens uw behoefte gebruik van het virtuele kantoor. We beschikken meteen over de kwitanties, de loongegevens en de digitale kwitanties zodat we ze kunnen boeken. De kwitanties worden ons - in gescande vorm - via veilige verbindingen toegezonden. De originele kwitanties blijven in uw bedrijf. U kunt de actuele evaluaties op ieder moment bekijken.

In het boek van uitgaande en binnenkomende rekeningen heeft u een actueel overzicht van de rekeningsgegevens. U hebt een overzicht over openstaande en betaalde rekeningen.

Door de opstelling van betaalopdrachten uit de geregistreerde rekeninggegevens kunt u zich de herhaalde gegevensregistratie besparen en krijgt u een slank en doorgaand proces tot aan de bankoverschrijving toe.

Hier stellen wij natuurlijk verschillende manieren van overmaking ter beschikking. Dat vermindert uw bankkosten.

Op het vlak van salarissen kunt u in zelfverklarende overzichtelijke invoermaskers de belangrijkste basisgegevens van het personeel en de bewegingen registreren.

Uit de gegevens die u ons ter beschikking stelt, maken wij uw financiële en loonadministratie op.

U krijgt dan online in de financiële administratie de volgende evaluaties:

 • evaluatie openstaande posten
 • overzicht kostenplaatsen
 • saldilijsten
 • aangifte van de omzetbelasting
 • verschillende bedrijfseconomische evaluaties

In de loonadministratie krijgt u:

 • boekingsbewijze
 • bewijzen van bijdragen
 • overzicht van de personeelskosten
 • aangifte van loonbelasting

De hierboven opgesomde evaluaties zijn slechts voorbeelden en niet volledig. Na overleg met u stellen wij u nog meer op uw bedrijf afgestemde evaluaties ter beschikking.

Uw voordelen zijn duidelijk. U …

 • krijgt steeds actueel cijfermateriaal en
 • heeft op die manier gefundeerde informatie voor de bedrijfssturing.
 • reduceert de tijd die u in boekhoudkundige activiteiten investeert,
 • bespaart zichzelf het sorteren van de kwitanties en scant ze gewoon als ze in het bedrijf binnenkomen
 • krijgt een elektronisch archief en bespaart zichzelf later veel moeite bij het zoeken
 • reduceert de behoefte aan plaats voor uw archief

In het mandantengedeelte stellen wij u de evaluaties om te „testen“ ter beschikking.

Test ons vrijblijvend maar uitvoerig.

Op aanvraag adviseren wij u natuurlijk ook graag persoonlijk.