Klassiek Belastingadvies

Het klassieke belastingadvies omvat thema's die verbonden zijn met het vervullen van uw plichten op economisch en fiscaalrechtelijk vlak. Wij verstaan daaronder de activiteiten in het kader van de financiële en de loonadministratie en de opstelling van jaarrekeningen. Bij deze activiteiten gaan wij met dezelfde kwaliteitseisen te werk die wij ook met onze adviesactiviteiten verbinden. En dat op het hoogste technische niveau, om de kosten voor u overzichtelijk te houden.

Financiële Administratie

Naast de pure financiële administratie die zorgt voor de aangifte van de omzetbelasting en op die manier belastingdeclaratorische plichten nakomt, voert onze financiële administratie ook opdrachten uit de aangrenzende bedrijfseconomische bereiken uit. Als u het wenst, kunnen wij ook uw controlling overnemen, maandelijks een controlling–rapport opmaken, het betalingsverkeer afwikkelen en de aanmaningsprocedure overnemen. We archiveren uw kwitanties en het schriftverkeer en voegen de documenten bij de bijbehorende boeking. En als u wilt, sourct u uw volledige bedrijfsadministratie naar ons uit.

Loonadministratie

Een vloed van rechtelijke regelingen komt dagelijks in samenhang met de loonadministratie op u af. Hierdoor wordt bijna dagelijks de afwikkeling moeilijker en voor u steeds ondoorzichtiger. Bovendien treden vaak arbeidsrechtelijke vragen op. En ten slotte vinden er na jaren controles i.v.m. de fiscus en de sociale verzekeringspremies plaats, die dan met het resultaat afsluiten dat men eigenlijk alles op een andere manier had moeten handhaven. De hele papierstroom kan alleen op een elektronische manier worden beheerst. Ons hoog gekwalificeerd team begeleidt u door dat moeilijke gebied met professionele techniek en een know-how van honderden gevallen. Onze huiseigen advocaat voor arbeidsrecht drijft uw standpunt tegenover werknemers of vakbonden door.De afwikkeling van de loonadministratie inclusief het betalingsverkeer wikkelen wij even professioneel af als onenigheden op het vlak van de fiscus en de sociale verzekering. In het mandantengedeelte vindt u checklists en arbeidsmiddelen rond de loonadministratie. Maak er gebruik van en meld u vrijblijvend aan. Bovendien kijken wij er naar uit u een eerste aanbod te mogen doen. U zult verrast zijn over de lage tarieven.

Opstelling van jaarrekeningen

Naast de opstelling van uw jaarrekening voor de belastingdienst of als reporting bij banken of vennoten, begeleiden wij u ook in het kader van een eventuele controle en houden u op die manier vrij van jaarlijks terugkerende vragen. Jaarrekeningen die door ons worden opgesteld, voldoen aan de eisen van accountants, banken en schuldeisers en - belastinggeoptimaliseerd natuurlijk - ook van de fiscus. Een bewijs daarvoor zijn talrijke fiscale bedrijfscontroles die wij voor onze mandanten professioneel en tevredenstellend hebben afgesloten. Vanzelfsprekend behoort tot de opstelling van de jaarrekening ook het opstellen van de overeenkomstige aangiftebiljetten. Doorgaans zijn dat de aangifte van de belasting op het inkomen van rechtspersonen, omzetbelasting en bedrijfsbelasting. In ons mandantengedeelte vindt u tools rond de opstelling van jaarrekeningen, branchevergelijkingen op aanvraag en fiscale regelingen. Vragen i.v.m. de jaarrekening kunnen ook online worden gesteld. Meld u geheel vrijblijvend aan. We kijken er naar uit een op u afgestemd aanbod te mogen doen.