Internationale Belasting

Belastinggeoptimaliseerd advies - zonder taalbarrières

Als u in Duitsland wilt investeren, kunt u een beroep doen op de omvangrijke schat aan ervaringen van ons kantoor. Tot onze kernopgaven behoren immers succesrelevante aspecten zoals: de belastinggeoptimaliseerde planning en omzetting van investeringen in Duitsland, de bestmogelijke keuze van de rechtsvorm en de regeling van rechtelijke relaties tussen samenwerkende bedrijven, advies en recherche in het themacomplex verrekeningsprijzen, de externe financiering van vennoten en het vermijden van verborgen winstuitkeringen.

Door de bij ons aanwezige talenkennis van Nederlands, Engels en Vietnamees kunt u zich bij ons laten adviseren zonder taalbarrières.

Onze dienstencataloog omvat het volgende spectrum:

  • Oprichting van bedrijfsruimtes in het buitenland - vooral in Nederland en in Vietnam
  • Oprichting van bedrijfsruimtes van buitenlandse bedrijven in het binnenland
  • Winstafgrenzing bij bedrijven in binnen- en buitenland
  • Aanvraag bij voorheffingvergoeding
  • Fiscaal advies bij de salarisadministratie
  • Fiscale plichten van buitenlandse dochterondernemingen in Duitsland
  • Vermijden van dubbele en geringere belasting in binnen- en buitenland
  • Belastingplanning bij de opbouw van participatiestructuren
  • Grensoverschrijdende investeringen resp. financieringen

Het mandantengedeelte is een zelfstandig deel van onze homepage. Hier kunt u zich inloggen – ook als u (nog) geen mandant van ons bent – en veel informatie vooraf over verschillende thema's benutten. Zoals bijvoorbeeld: verrekeningsprijzen, kostenverdelingen, overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, uitzenden van werknemers ... en nog talrijke andere thema's. Meld u geheel vrijblijvend aan.

Internationale reporting

Bij de begeleiding van internationale bedrijven hebben wij al vaker moeten constateren dat er in de ondernemingsgroep geen eenvormige en rechtsvormneutrale reporting is geïmplementeerd. Dat betekent in het gunstigste geval foutieve interpretaties. In het ongunstigste geval worden verkeerde beslissingen met verregaande gevolgen genomen. Door ons reporting – systeem worden onze mandanten ertoe gebracht hun verslagen in het grensoverschrijdende concern te standaardiseren en een rechtsvorm- en landneutrale vorm te geven. In de evaluaties wordt dan met de landstandaarden van de zetel van de moedermaatschappij rekening gehouden.

Op dit moment zijn evaluaties in de Italiaanse, Spaanse, Poolse en Engelse taal beschikbaar. De evaluatietaal is onafhankelijk van de gebruikerstaal. Dat betekent dat u de gegevens bijvoorbeeld in het Duits registreert en dat de bekendmaking in het Poolse gebeurt.

Nederlands is binnen afzienbare tijd voorzien.

Voorbeeld:

Een Engelse en een Franse dochtermaatschappij kunnen met behulp van ons systeem aan hun Spaanse moedermaatschappij in het Spaans verslag uitbrengen en dat zelfs onafhankelijk van de gebruikerstaal.

In het mandantengedeelte vindt u een keuze aan evaluaties en verslagen in verschillende talen. Als u een andere taal wenst, kunt u met ons contact opnemen.

Niederländische Mandanten

Durch die unmittelbare Grenznähe unterhalten wir vielfältige Beziehungen zu den Niederlanden. Im Laufe unserer sechzigjährigen Beratungspraxis haben wir ein hohes Maß an Erfahrungen und rechtlichen - insbesondere steuerrechtlichen - Kenntnissen unseres Nachbarlandes erlangt. In Zusammenarbeit mit niederländischen Kollegen können wir Sie daher zielgerichtet bei einer Ansiedlung in den Niederlanden beraten.

Genauso begleiten wir aber auch unsere niederländischen Mandanten durch den steuerrechtlichen Alltag in Deutschland.

Dies geschieht in vielfacher Weise:

Zum einen erstellen wir Ihre Buchhaltung und erledigen oder prüfen Ihren deutschen Jahresabschluss. Darüber hinaus begleiten wir auf Wunsch die Erschließung Ihrer neuen Märkte auch gerne von Anfang an: So sind wir Ihnen gerne bei der Auswahl einer geeigneten Immobilie behilflich, beraten Sie in allen wirtschaftlichen Fragestellungen, die sich im Rahmen Ihrer deutschen Markteinführung ergeben. Gegebenenfalls helfen wir Ihnen auch bei der Auswahl geeigneter Partner.

Verrekeningsprijzen

Zowel de Duitse wetgeving als ook de Duitse fiscus hebben omvangrijke voorschriften gepubliceerd die bepalen hoe betrekkingen met buitenlandse maatschappijen aangaande leveringen en diensten moeten worden gedocumenteerd.

Dit transfer pricing wordt niet alleen - maar ook - bij internationaal actieve ondernemingsgroepen gecontroleerd.

Vergoedingen voor leveringen of diensten die niet aan de principes van de verrekeningsprijzen voldoen, kunnen tot fiscale dubbele en meervoudige belasting en - bij gebrek aan documentatie - zelfs tot een straftoeslag leiden.

In het centraal gedeelte vindt u meer informatie en ook de principes van de verrekeningsprijzen van de fiscus. Meld u aan en informeer u!

Bovendien vindt u er ook meer informatie over de bilaterale waarschuwingsprocedure die voor kleine en middelgrote ondernemingen een uitweg uit de problemen kan betekenen die ontstaan door ontbrekende documentatie.

De evaluatie van de personenassociatie heeft vanaf het jaar 2008 een essentiële wijziging gekend: Tot dan toe werd de personenassociatie via de vennoten met inkomensbelasting belast. Nu kunnen personenassociaties het aandeel aan de winst die de vennoten niet betrekken, met een bijzondere inkomensbelasting van in totaal ongeveer 30 % belasten. Dat leidt tot een gelijkstelling met kapitaalassociaties.Bij het oplossen van uw problemen op het vlak van de verrekening van uw verliezen bieden wij u onze hulp aan. Bij iedere verdeling moet natuurlijk samen ieder geval afzonderlijk worden bekeken, daarom adviseren wij u individueel en helpen wij u op een individuele en op u afgestemde manier.Ook in het kader van reeds lopende fiscale bedrijfscontroles kunnen wij u hulp aanbieden. In het mandantengedeelte vindt u meer informatie over dit probleemgebied. Bovendien houden wij daar een actuele rechtsvormvergelijking voor u gereed.