Rechtsgebieden

Betekenis van personenassociaties

De personenassociatie kan een zinvol alternatief zijn voor de kapitaalassociatie. Volgens de fiscale wetgeving van het Duitse § 34a EStG worden opgepotte of niet ontnomen winst in een met de kapitaalassociatie vergelijkbare vorm belast.

Dat betekent een duidelijke ontlasting. Voor zover het over een GmbH & Co. KG gaat, worden de aansprakelijkheidsrechtelijke voordelen van de kapitaalassociatie naar de personenassociatie overgedragen. Voor een personenassociatie moet u zich echter op een deskundige manier wat betreft de fiscale eisen laten adviseren. In het mandantengedeelte vindt u een fiscale belastingsvergelijking. Laat u van de mogelijkheden van de personenassociatie overtuigen en meld u aan.

De belasting van kapitaalvennootschappen

Duitse kapitaalvennootschappen (bijv. GmbH) evenals buitenlandse kapitaalvennootschappen (bijv. Ltd), die in Duitsland zijn gevestigd of hun bedrijfsleiding in Duitsland hebben, zijn onderworpen aan de Duitse vennootschapsbelasting met hun wereldwijde inkomsten.

Het belastingspercentage bedraagt op dit moment 15 %.

Bovendien wordt een solidariteitsbijdrage op de vennootschapsbelasting ter hoogte van 5,5 % geheven.

In het mandantengedeelte vindt u meer informatie over dit thema.

U vindt er ook nuttige informatie over het thema „Verborgen winstuitkering“.

Artsen – Optimaliseringschancen in fiscaalrechtelijk opzicht

De arts bevindt zich vandaag in een economische situatie die hij zich 15 of 20 jaar geleden niet had kunnen voorstellen. De tijden, waarin een arts alleen met de medische behandeling van patiënten heel veel geld verdiende, zijn definitief voorbij. Vandaag moet hij denken en handelen als een ondernemer. Ook de insolventie van een dokterspraktijk is geen uitzondering.

Wij adviseren u met afgewerkte bedrijfseconomische analysen, vinden besparingsmogelijkheden en bekijken de afloop in de praktijk om optimaliseringmogelijkheden te achterhalen. Wij begeleiden u bij het opstarten van een gemeenschappelijke dokterspraktijk, een groepspraktijk of een polikliniek. En we stoppen niet bij het financieel advies, maar gaan van de waardebepaling van de praktijk en de contractvorming (in samenwerking met onze advocaat) tot aan de bedrijfseconomische begeleiding van uw praktijk.

In het mandantengedeelte vindt u meer nuttige informatie, tabellen, checklists en actuele wettelijke projecten en commentaren.

Meld u volledig vrijblijvend aan, u krijgt dan meteen de toegangsautorisatie toegestuurd.

Belastingadvies voor bakkerijen

Een efficiënt belastingadvies heeft altijd uitstekende bedrijfseconomische basisgegevens nodig. Die bepalen wij in samenwerking met het Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks. In deze coöperatie wordt onze kwaliteitseis aan bedrijfeconomisch en fiscaalrechtelijk advies gerechtvaardigd. Bedrijfsspecifieke processen in bakkerijen zijn even gebruikelijk als kengetallen en de betekenis ervan. Dit alles wordt afgerond met een adviesgesprek op het gebied van de financiering. Alles uit een hand op een competente manier.

In het gastgedeelte hebben wij voor u bedrijfseconomische informatie klaarstaan. Maak er vrijblijvend gebruik van.