Belangrijkste activiteiten

Hieronder stellen wij onze voornaamste werkterreinen voor, die in de loop van onze lange rechtspraktijk zijn ontstaan. Dit is gebaseerd op een groot aantal raadplegingen op deze gebieden.

Belastingregelingen

Duitsland produceert wereldwijd meer dan de helft van alle fiscale wetten. Daarbovenop voegt de fiscus richtlijnen en decreten toe. En zelfs dat is niet genoeg; belastingrechtbanken produceren jaarlijks duizenden oordelen i.v.m. fiscale vragen. Degelijk regelingsadvies is daarom belangrijker dan ooit. Met vooruitziende regelingen willen we samen met u bruikbare en hanteerbare oplossingen voor elke dag ontwikkelen. Dat doen we in een kader van vertrouwen tussen u en ons. Verlang van ons een fiscale check-up. In het mandantengedeelte staat over actuele thema's fiscale achtergrondinformatie ter beschikking.

Controle van de jaarrekening

Als het gaat over de controle van de jaarrekening, bieden wij u door ons modern en risicogeoriënteerd uitgangspunt voor de controle meer dan alleen de controle.

Tot onze mandanten behoren een reeks van middenstandsbedrijven uit de meest uiteenlopende bereiken. Vanuit onze traditie kennen wij de problemen die voor onze mandanten door hun controleplicht ontstaan en hen belasten. Op basis van de wettelijke principes voeren wij uw controleopdracht tegen faire honoraria uit en vermijden een onnodige inzet van energie.

Bedrijfseconomisch advies

De actuele koppen tonen eens te meer hoe belangrijk de kennis over het eigen bedrijf is. Die kennis wordt echter dikwijls door een bedrijfsgerichte visie van de ondernemer of de bedrijfsleiding gedomineerd. Hier kan de externe consultant behulpzaam zijn. Wij hebben onze ervaringen uit talrijke adviesgesprekken opgedaan. Die kennis kan door niets worden vervangen. In een eerste stap analyseren wij uw bedrijf en wijzen op interacties. In verdere stappen ondersteunen wij u bij de inrichting van eenvoudige tot complexe managementinformatiesystemen. En op het einde van een advies kan de ontwikkeling van een strategie op korte of lange termijn staan. Ter voorbereiding van een reële analyse staan in het mandantengedeelte eerste vraagcatalogen en checklists ter beschikking. Meld u geheel vrijblijvend aan.

Beginnende ondernemers

Voor alle beginnende ondernemers zijn wij de juiste contactpersoon voor u. We werken samen met u een individueel businessplan uit en leiden daarvan de financiering van uw project af. Natuurlijk geven wij u een overzicht van de openbare financieringsprogramma's, kiezen samen met u een vaste bankrelatie en coachen u gedurende de eerste twee jaren na uw start.

En niet op de laatste plaats krijgt u voor onze adviserende diensten voor beginnende ondernemers een tegemoetkoming wat onze advieskosten betreft.

In het mandentengedeelte hebben wij voor u nog meer checklists voor de realisatie van uw project. Bovendien houden we voor u een groot aantal tools gereed die u bij de realisatie van uw project behulpzaam kunnen zijn. Daartoe behoort ook een businessplan met financieringsconcept. Laat u advies geven. Voor een eerste gesprek kunt u een waardebon voor gratis advies downloaden.

Financieringsadvies

Tot het globaal advies van een modern kantoor voor economisch en fiscaal advies behoort steeds ook de kennis van de regionale maar ook de nationale financiële markt. Daarvan profiteren onze mandanten door ons financieringsadvies. Wij nemen uw bedrijf onder de loep en gaan de financiële structuur na, zoeken financieringspartners en voeren met u de kredietgesprekken met de banken. Ter voorbereiding op de financieringsgesprekken maken wij voor u een op uw vaste bank afgestemd rating-rapport op op basis van de Bazel II - richtlijnen. Daaruit leiden wij met u de gesprekstrategie af. Om ons aanbod af te ronden, werken wij samen met de Baumann Mittelstandsberatung. De Heer Baumann was gedurende vele jaren bedrijfsadviseur in een Duitse Sparkasse en beschikt daardoor over de beste kennis i.v.m. besluitvorming van een bank. In het mandantengedeelte vindt u een voorbeeld rating-rapport als download. Overtuig u zelf en meld u vrijblijvend aan.